Dataskyddspolicy


Albert Thun AB:s dataskyddspolicy

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på info@thuns.se

Genom att beställa eller använda Thun´s tjänster godkänner du vår dataskyddspolicy och att vi behandlar dina personuppgifter. Du godkänner också att Thun´s använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har

Insamling och användning av data

Vilken information samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang.

Information som du ger till oss
 Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon eller kontaktar oss på våra sociala medier. Detta gäller också om du anmäler dig på något evenemang tex (Modevisning). Denna information kan vara:

  • Person- och kontaktinformation– namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din arbetsplats.
  • Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation, bankkontonummer.

Information vi samlar in om dig
När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all denna data):

  • Person- och kontaktinformation– namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, din arbetsplats.
  • Finansiell information – kreditvärdighet
  • Historisk information– tidigare köp, betalningshistorik.
  • Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning
    (via statistikverktyg).

Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund. Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet.

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på. Uppgifter markerade med * betyder att uppgifterna är frivilliga och att vi bara samlar in dem om du har valt att lämna dem till oss i löptext eller i telefon.

När du beställer produkter eller bokar evenemang av oss

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Företagsuppgifter Företag/Organisation

Organisationsnummer

Adressuppgifter

Faktureringsinformation

Kontaktuppgifter Namn

E-post

Telefonnummer

*Specialkost

*Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig

 

När du kontaktar oss via webbformulär

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn

E-post

Telefonnummer

Företagsuppgifter Företag/Organisation
Ärendeinformation *Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse

 

När du kontaktar oss via e-post och telefon

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter

 

Namn

E-post

Telefonnummer

Företagsuppgifter Företag/Organisation
Ärendeuppgifter *Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse

 

När du är identifierbar på bilder och film som vi publicerar eller lämnar till berörda myndigheter (vid misstanke om brott tex rån)

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Foto/video Fotografier

Videofilmer

Övervakningsfilmer

Rättslig grund: Utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig eller Berättigat intresse eller Samtycke

 

När du deltar i våra kundnöjdhetsundersökningar

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
Ärendeinformation Svar och omdömen
*Svar på frågor i löptext

Rättslig grund: Berättigat intresse och Samtycke

 

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Ibland delar vi dina personuppgifter till externa samarbetspartners för att utföra uppgifter för Thun’s räkning tex för att tillhanda hålla IT-tjänster, betalaningslösningar, eller hjälpa till med marknadsföring, analyser och statistik.

 

Om Thun’s eller en väsentlig del av Thun’s tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Thun’s kunder komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag.

Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer meddela ändring på www.thuns.se och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicyn. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner.

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@thuns.se Personuppgiftsansvarig är Albert Thun AB med organisationsnummer: 556138-4370 Adress: Näsby 32, 740 10 ALMUNGE, Tel: 0174-24002

Thun’s dataskyddspolicy uppdaterades senast 2018-04-18