Med anledning av Covid-19


Vi på Thun's följer händelseutvecklingen kring spridningen av Covid-19 och agerar i linje med folkhälsomyndighetens och regerings riktlinjer. Läs mer om vilka åtgärder vi vidtagit hittills här nedan.

Begränsningar i varuhuset

Vi har en butiksräknare som gör att vi kan se antalet kunder inne i realtid. Vid händelse av stort antal besökare samtidigt kan ni därför tvingas att köa för att komma in i butiken. Besöksantalet är mindre vardagar 09-16 då är du extra välkommen att besöka oss. På helger och klämdagar kan du få räkna med lite mer kunder och eventuellt köa utanför butiken. Vi har också väldigt olika belastning olika säsonger, vintersäsongen är generellt väldigt lugn medan vår, sommar och höst har ett högre antal besökare.

 

 

Kö & kassa i varuhuset
Vi har vidtagit åtgärder för att minimera risken för köbildning i varuhuset. Vi påminner våra kunder om att tänka på avståndet och har märkt upp lämpligt avstånd mellan personer som står i kö. Dessa markeringar sätts upp på platser där risk för trängsel föreligger, t.ex. kassa och provrum. Plexiglas finns uppsatt mellan kund och personal för att minska risken för smittspridning i samband med betalningen. Information till våra kunder som påminner om att hålla avståndet, undvika köbildning och vara noga med handhygienen finns uppsatt runt om i varuhuset.

Vi uppmanar all personal att vara extra noggranna med hygien och stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom.

Vi ber också er kunder att visa respekt gentemot varandra, och oss som arbetar här, genom att hålla rekommenderat avstånd.

Thun’s håller varuhuset och övriga funktioner öppna tills annat meddelas. Vår hemsida uppdateras med den senaste informationen.