Med anledning av Covid-19


Vi på Thun's följer händelseutvecklingen kring spridningen av Covid-19 och agerar i linje med folkhälsomyndighetens och regerings riktlinjer. Läs mer om vilka åtgärder vi vidtagit hittills här nedan.

Begränsningar i varuhuset

Från den 29 mars finns ett förbud mot allmänna sammankomster med mer än 50 personer. Detta förbud gäller inte gallerior, handelsplatser och butiker. Varuhuset är därför öppet som vanligt och ordinarie öppettider gäller. Vid händelse av stort antal besökare samtidigt kan ni tvingas att köa för att komma in i varuhuset. Då besöksantalet för tillfället är kraftigt reducerat kommer detta på de allra flesta dagar inte att resultera i någon kö för att komma in. Under semestertider är det väldigt svårt att gissa hur många som kan besöka oss. Det beror mycket på vädret. Dåligt väder brukar betyda mer besökare och fint väder färre besökare. När det inte är semestertider så är besöksantalet på måndag-torsdag lägre, då är du extra välkommen att besöka oss. På helger och klämdagar kan du få räkna med lite mer väntetid i och utanför varuhuset.

 

 

Kö & kassa i varuhuset
Vi har vidtagit åtgärder för att minimera risken för köbildning i varuhuset. Vi påminner våra kunder om att tänka på avståndet och har märkt upp lämpligt avstånd mellan personer som står i kö. Dessa markeringar sätts upp på platser där risk för trängsel föreligger, t.ex. kassa och provrum. Plexiglas finns uppsatt mellan kund och personal för att minska risken för smittspridning i samband med betalningen. Information till våra kunder som påminner om att hålla avståndet, undvika köbildning och vara noga med handhygienen finns uppsatt runt om i varuhuset.

Vi uppmanar all personal att vara extra noggranna med hygien och stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom.

Vi ber också er kunder att visa respekt gentemot varandra, och oss som arbetar här, genom att hålla rekommenderat avstånd.

Thun’s håller varuhuset och övriga funktioner öppna tills annat meddelas. Vår hemsida uppdateras med den senaste informationen.